Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

00 Статут за удостояване с включване в галерията на създателите и лидерите на подводното плаване
Принтирай   Изпрати на приятел   Създай отметка   Домашна страниза
 

ГАЛЕРИЯ

на създателите и лидерите на подводното плаване

в Република България

 

1.     Рашко Русев Серафимов

2.     Никола Тодоров

3.     Георги Славянов

4.     Иван Вариклечков

5.     Никола Трифонов Милушев

6.     Матей Иванов Матев

7.     Петър Иванов Петров

8.     Иван Димов Фиданчев

9.     Гуцан Стойков Гуцанов

10. Константин Площаков

11. Любомир Йорданов Сапунджиев

12. Иван Георгиев Кунин

13. Димитър Антонов Иванов

14.Статут

 

за удостояване с включване в галерията на създателите

и лидерите на подводното плаване в Република България

 

 

Чл. 1. Настоящият статут има за цел да регламентира реда за удостояване с включване в галерията на създателите и лидерите на подводното плаване в Република България.

Чл. 2. Удостояването с включване в галерията може да се извърши само, ако удостоеният е служил на подводниците на България или е бил член на СПРБ със значим принос за развитието на подводното плаване и популяризирането на подводното дело в страната.  

Чл. 3. Удостояването с включване в галерията става посмъртно с решение на Управителния съвет на Съюза на подводничарите на Република България, което се взема с явно гласуване.

Чл. 4.  В галерията могат да бъдат включени подводничари и членове на СПРБ:

3.1. Заемали длъжностите командир на дивизион, началник на щаба на дивизион, командир на подводница, дивизионен специалист и други длъжности с особено значение за развитието на дивизиона;

3.2. Удостоени с висше офицерско звание - адмирал, както и тези, заемали длъжности във ВМС - Командващ, Заместник на Командващия, Началник на щаба на флота, Началник на ВВМУ,  Началник (Директор) на морско учебно заведение;

3.3. Заемали изборни длъжности в ръководните органи на СПРБ;

3.4. Заемали висши щатни и изборни  длъжности в органите на  държавната и местна  власт - областни управители, общински и районни кметове и техни заместници, (както и по-висши.длъжности);

3.5. Заемали ръководни изборни длъжности в родолюбиви граждански организации;

3.6. Членували в национални и международни творчески организации и съюзи, изтъкнати дейци на науката и културата;

3.7. Придобили образователна и научна степен „ Доктор на науките” и научно звание „Професор”;

3.8. Придобили степен на морска квалификация „Капитан далечно плаване” и „Главен инженер-механик”.

3.9. С доказан принос в развитието на подводното дело:

 - рационализатори;

 -  участвали в изпитания и въвеждане на въоръжение на нови оръжия и техника;

 - създали нови ръководни документи- наставления, правилници, ръководства, учебници;

 - създали значими художествени произведения;

 - участвали в спасителни операции на море и на суша;

 - подводничари - ветерани от войните и участвали в бойни мисии зад граница;

 - подводничари, загинали при изпълнение на служебния си дълг.

 3.10. В галерията могат да бъдат  включени подводничари и членове на СПРБ, граждани на други държави, с доказан принос в развитието на подводното дело в България. 

Чл. 5. Статутът за включване в галерията се предлага от Управителния съвет на

СПРБ и се утвърждава от Общото събрание. Промени в статута се извършват по същата процедура.

Чл. 6. (1) Галерията на създателите и лидерите на подводното плаване в Република България се изгражда в електронния сайт на Съюза и в помещенията за музей на подводното плаване на Република България.

(2) Удостоените се представят в Галерията със снимки, кратко описание на жизнения път и приноса за развитието на подводното дело.

 

 

Статутът е приет с решение на Общото събрание на СПРБ,   протокол №     от 27.02.2009 г.

 

 


<< Назад
начало · устав · новини · карта на сайта · контакти