Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

Отчетен доклад на Управителния съвет на СПРБ
Публикувана на: 16:50, ПОНЕДЕЛНИК 9 МАРТ 2009 | Принтирай
 

О  Т  Ч  Е Т  Е  Н      Д  О  К  Л  А  Д

 

На Управителния съвет на Съюза на подводничарите в Република България за неговата и на Съюза дейност през отчетната 2008-2009 година

 

Приет на редовно заседа ние на УС на 17 февруари 2009 г.

 

Уважаеми дами и господа, членове и гости на СПРБ,

 

           Изминаха почти две години от онзи паметен 15 юни 2007г., когато, във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” на Учредително събрание бе провъзгласено създаването на СПРБ. Инициатори и учредители бяха 30 радетели на подводното плаване- граждани, матроси, старшини и офицери . За протокола напомням, че СПРБ е доброволна, неполитическа, самоуправляваща се организация на физически лица, имащи отношение към историята, настоящето и бъдещето на подводното плаване в България, и по света.

На 25 юли 2007 г. Съюзът бе регистриран във Варненския окръжен съд с решение N6490, фирмено дело 3354/2007г., като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза по смисъла на ЗЗЮЛНЦ.

На първото ни отчетно събрание през март 2008 година ние отдадохме дължимото на шепата ентусиасти, които в зората на новата ни демокрация издигнаха идеята за подобна организация, която стана факт, и която вече има своя история. Кратка, но история с която можем да се гордеем!

За това, че наброяваме близо триста членове в цялата страна, и в чужбина- Великобритания, Украйна, Русия. За това, че дадохме своя дан в организирането на помощи за наши членове и техните семейства. За това,че успяхме, с помощта на Община Варна, да отвоюваме правото да превърнем една от лодките в музей на подводното плаване. За това, че не се поддадохме на политически посегателства, каквито не липсваха през последната година. И за това, че отдадохме дължимото на нашите учители от Краснознаменния Черноморски Подводен Флот, чиито ветерани приеха и оцениха по достойнство поканата ни за почетно членство в Съюза!

 Използвам случая още веднаж да им благодаря за това ,че приеха нашата, и на Община Варна покана да се включат в работата на Общото събрание, и празненствата по случай 131-вата годишнина от освобождението на България от Османско робство!

Защото, дами и господа, Историята няма цвят! Дори цветът на кръвта след време избледнява. Остават фактите. И защото подводното плаване не дели хората на свои и чужди, а на можещи и неможещи! И защото, както е казал поетът:

 

Подводники- люди особого склада,

На прочность изпытаны  морем не раз!

Поемы  слагать о вас лучшие надо,

И петь надо лучшие песни- о вас!”

          

           Дорогие друзья, представители Севастопольской секции нашего Союза,

           Прежде всего, позвольте мне поблагодарить вас, за то, что приняли наше приглашение на участие в работе Общего собрания, и в мероприятиях по случаю 131-й годовщиной освобождения нашей Родины от турецкого иго! Мы горды вашим присутствием! Мы помним все, что сделано подводниками 14-й дивизии,и 153-й бригады для нас! Ничто не забыто! Прошу вас, так и передайте всем нашим братьям!

           Ще си позволя, преди да посоча слабостите в работата на УС и Съюза като цяло, да направя кратък анализ на това, как ние „стоим”, ако мога така да се изразя, в обществения живот на града.

           След проведената кампания за превръщане на „Надежда” в музей за нас се заговори с уважение и бяхме припознати от представителите на медиите във Варна. Чуха ни, благодарение на д-р Атанас Панайотов, и в централния печат. Министър Цонев официално обяви, че приветства идеята за музея, и стартира процедура по реализирането и. Всички професионалисти много добре разбирахме, че ще трябва да извървим труден и дълъг път до победата. И това, за разочарование на лаиците се оказва вярно. Не само защото за целта Общината трябва да стартира процедура по изграждане на атракционната зона на Варна, която ще отнеме много време, а и защото дотогава подводникът трябва да бъде обслужван, съхраняван и пазен дори! Да не говорим, че има ясни сигнали за „заден ход” от страна на Министерството на отбраната!

           Тук е мястото да заявим, че един такъв ход не прави чест дори на обикновен човек, та камо ли на министър!

            И така, нека пристъпим към отчета на УС.

                 

 

І. Организационна дейност на СПРБ

 

          1. Отчет на членския състав.

            Към днешна дата УС на СПРБ е издал 270 членски карти, разделени в три групи, по реда на публикуването им в сайта на Съюза.

           В първата група са зачислени почетните членове, служили на пл тип „Малютка”, както и удостоените с това звание за особени заслуги тридесет души.

           Във втората група са вписани почетните членове на СПРБ, служили в Съветския и Руски Черноморски флот, удостоени по заслуга за възстановяване на подводното плаване в България през периода 1948-1954 година, а така също, спомогнали за развитието и осигуряването на дивизиона подводни лодки от ВМС на РБългария- обшо петдесет и четири души. От тях, деветнадесет са удостоени посмъртно.

           И в третата група са зачислени редовите членове, на брой сто осемдесет и шест. През изтеклия отчетен период, за съжаление се разделихме завинаги с двама от тях, а именно:

           - о. р. капитан І ранг Панайот Иванов Панайотов ( когото целият флот ласкаво наричаше бай Панай ), бивш заместник-командир на дивизиона по тила- един изключително жизнен и весел човек с членска карта номер 057;

           - мичманът от резерва Димитър Костадинов Мавродиев ( Маврото), бивш инструктор водолаз на дивизиона, обучил стотици подводничари как да излизат от затънала пл, и загинал нелепо, падайки от деветия етаж на жилището си- едно мъжко момче, само на петдесет години, с членска карта номер 112.

           През 2008 година се простихме  с един от най-интелигентните командири на подводници- о. р. капитан първи ранг Недялко Антонов Йосифов ( Йоската), и с доктора на дивизиона – о. р. подполк. Иван Кръстев, които не бяха наши членове официално, но които всички ние познавахме и уважавахме много. Моля, със ставане на крака и едноминутно мълчание да почетем светлата им памет!

           Благодаря ви.  

           С решение на УС на СПРБ от 28. 01. 2009 година създадохме, освен действащата в Севастопол секция, още шест  секции на Съюза, както следва:

           - Силистренска, с отговорник мичман Велислав Маринов;

           - Добричка, с отговорник мичман Владимир Тодоров ( Тотко);

           - Софийска, с отговорник о. р. капитан І ранг Димитър Желев;

           - Козлодуйска, с отговорник ст. ІІ ст. Емил Големанов;

           - Московска, с отговорник о. р. Марин Любенов Маринов(Ломския),

и секция в град Априлци с отговорник Христо Събчев.

           На същото заседание се взе решение за райониране на Варна на районни секции с цел подобряване на организационната работа, а именно:

-         район Владислав Варненчик, с отговорник матрос Деян Мавродиев, със

седалище „Клуб 27” на пазара във Владиславово;

-         район „Младост”, включващ още „Трошево” и „Възраждане”, с отговорник о.

р. капитан ІІ ранг Димитър Младенов Георгиев(Рижия), със седалище снек бар „Дико”- на Митьо Кока;

-         район „Приморски”, включващ още „Левски”, „Чайка” и Цветния квартал,

със седалище клуб „Еврофутбол” на Антон Атанасов до пазар „Чайка”;

-         район „Аспарухово”, включващ  кв.”Галата” и местност „Прибой”, със

седалище снек бар „Водолей” и отговорник мичман Данчо Йорданов;

-         район „Център” с отговорник Павел Димитров и седалище в офиса на Съюза;

-         район Морско училище, с отговорник Николай Йорданов;

-         комитет на ветераните, с отговорници мичман Петьо Владев и Николай

Атанасов, и

-         комитет на действащите подводничари, с отговорник капитан ІІІ ранг Георги

Ганчев Стефанов, със седалище в дивизиона за подводни операции.

           Предстои изготвяне на списъци по секции, а също и подготовка за създаване на такива в други райони и градове на страната – Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив, и др.

           На миналото редовно годишно-отчетно събрание членовете на Съюза наброяваха сто и седемдесет човека. От отчета се вижда, че сме се увеличили със сто души, но според УС това е повече от скромен резултат, като се има предвид,че в България днес подводничарите са около 7000, без да включваме в това число симпатизанти и радетели на подводното плаване, а само във Варна сме над хиляда. Нека не забравяме,че само севастополци са 54 почетни члена!

           В този ред на мисли УС призовава всички членове да работят активно за увеличаване на членската маса, като популяризират целите и идеите на Съюза.

 

           2. Връзки с други организации

            Смея да заявя, че работим удовлетворително със Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Тук е мястото да отбележим, че ние сме най-големият, по брой на членовете, асоцииран колектив при тях. Ние, уважаеми колеги, вече сме повече от членовете на Асоциацията на възпитаниците на Морско училище! Участвахме в отчетно-изборната конференция на Общинската организация на СОСЗР, която се проведе на 29.01. 2009 г. в Матроския клуб - Варна. Имаме квота в Общинския им съвет, но връзката все още е инцидентна, „на сеанси”, казано по нашему. Проведохме и редица съвместни мероприятия със Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

           През отчетния период членове на УС контактуваха редовно и със Съюза на ветераните от войните, с ръководството на организацията „За честта на пагона”, с представители на Съюза на командосите, Асоциацията на българите по света, и Световния парламент на българите. С останалите организации - на Съюза на завършилите военните , на Негово величество училища, офицери, на командосите, авиаторите и т. н., връзките са крайно недостатъчни, някъде ги няма, а някъде са само инцидентни. Вярно, някои от тях тръгнаха да създават политически партии, вместо да работят за обединения на гражданска, неправителствена основа, но все пак, за да се борим за обединение трябва да сме в контакт с тях.

           С останалите съюзи и родолюбиви организации почти нямаме връзка. А следва не само да работим паралелно, но дори да се обединяваме! Защото зачестиха опитите за политизиране на родолюбивите организации, основаване на партии на тяхна база, с цел отклоняване на гласове от опозиционните партии в полза на властимащите.

           Уважаеми колеги, Управителният съвет категорично се разграничава от политически посегателства за членство в уж някакви клубове, „случайно” носещи имена на на политически партии. Защото такова залитане ще изтрие с един замах статута ни на неправителствена, гражданска организация! Ето затова трябва да се пазим от политизиране като дявол от тамян!

           Тук искам да ви заявя също толкова категорично, че в момента в който наберем критична маса и имидж, ние бихме могли да участваме в управленски структури. Например, в органите на местната власт, с мажоритарен вот. За да държим ръка на пулса на управляващите, за да можем да дадем своя принос към работата на тези, които искат да бъдат коректив на властта. Можем, и ще го направим, но първо трябва да се докажем, като организация – работеща, милееща за каузата на морска България, за нейните хора и за своите членове! Все още сме далеч от това.

           Например, ние не реагираме на случващото се в нашия град, а нали не съществуваме заради самото си съществуване? Да, помагаме на наши членове. А защо не взехме отношение, примерно по въпроса къде да е мястото на Военноморския музей? Защо не подкрепихме справедливи протести на студенти, фермери, майки, че и полицаи? Нима тях ги няма в нашите семейства?

           Ние, като гражданска организация имаме право да кореспондираме с върховните органи на трите власти- законодателна, изпълнителна и съдебна. Нещо повече, те са длъжни в течение на месец да вземат отношение по проблемите, поставени им от нас! Не го правим, а трябва- това е т. н. активна гражданска позиция, и то не бива да ни плаши! Ако разсъждаваме по начина „..а бе кои сме ние, че да държим някому сметка?”, сме обречени на забвение, и в крайна сметка – на отмиране!   

            За съжаление, Управителният съвет не може да подмине  проявените слабости в организационната работа, работата по увеличаване на членския състав, особено в другите градове на страната, както и тази, по реализиране на по-големи собствени приходи- дейности от които пряко зависи т.н. „критична маса” на всяка организация. УС поема своята отговорност за тези слабости, но същевременно отчита и изключително пасивното отношение на редовите членове на Съюза, изразяващо се преди всичко в липса на инициатива, невъзможност, или нежелание да посещават сайта на СПРБ, както и нежелание да обсъждат направените в сайта предложения.

Уважаеми колеги, Президентът на САЩ, Барак Обама, спечели последните избори благодарение на кампанията си в Интернет! В днешно време не можем, и не бива да работим по методите на минали векове. Най-добрият, най- бързият начин за общуване и създаване на някаква работеща организационна структура е чрез използване на Интернет. В това направление ние имаме напредък- въведен е нов образ на сайта на Съюза, но по отношение на общуването има още много да се желае. Необходимо е включване на по-младите членове в комуникациите.

 

3. Участие в обществения живот.

 

УС на СПРБ отчита, че Съюзът участва активно в обществения живот на града.

Ние отлично взаимодействаме с Общината и с Областна администрация, и добре със Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

           Създадохме тесен контакт с Генералното консулство на Русия, но все още нямаме връзки и контакти с останалите консули във Варна, включително и почетните такива. Да не говорим за другите градове и райони, тъй като дейността ни по популяризиране и разширяване на Съюза в национален мащаб е крайно недостатъчна. Време е да тръгнем като Бенковски по градове и села, за да създадем секции на Съюза в цялата страна. Личният контакт с хората не може да се замени с нищо. Кадровата работа изисква да се ходи по места, да се агитират хората, да се популяризира дейността ни, и да се създават секции, каквито промени в Устава ще предложим по-късно в дневния ред.

Нашият съюз  не е добре приет и от ръководството на ВМС. ВМС контактуват с нас по способа „през инстанция. Пример- преписката по превръщане на „Надежда” в музей. Такава с ВМС липсва, а това не прави чест и на тях, и на нас. Необходимо е да бъдем по-активни, ако щете и агресивни за създаване на контакти. Никой, дами и господа, не е вечен  на мястото, което му е отредено от държавата- вечни трябва да бъдат традициите и организациите, които работят за България!

Тук е мястото, да благодаря на всички членове на Съюза, и особено на тези от Управителния и Контролния съвети, благодарение на чиято всеотдайна работа Съюзът живее и работи пълноценно! Особена благодарност дължим на трима души- Секретаря на Съюза- Павел Димитров, Председателя на Контролния съвет- Николай Йорданов, и касиера- Цветко Цветков. Тези хора са трансмисията и двигателя на Съюза!

Тук е и мястото да благодарим на Общински съвет-гр. Варна, в лицето на неговия председател и наш почетен член- господин Борислав Гуцанов, на Кмета на града- г-н Кирил Йорданов, на Областния управител- адм. Христо Контров, на „Химимпорт”- АД в лицето на кап. Николай Николаев, на „Интерсервиз- Узунови” в лицето на г-н Красимир Узунов и „Булавто-груп” с изпълнителен директор г-н Петър Лефтеров, за оказваната ни постоянна финансова подкрепа в името на целите на Съюза. Благодарим ви, уважаеми приятели и колеги, за държавническия, и морски начин на мислене, и действие!

 

4. Работа на Управителния съвет.                                                                

 

През отчетния период бяха проведени едно информационно Общо събрание на 18. 09. 2008 г. във Военноморския клуб- Варна, и шест заседания на УС (при норматив по устав-едно на три месеца), съответно на 10. 04., 07. 08., 15. 09., 23. 10. 2008 г.,  27. 01. и на 17 . 02.  2009 година. Бяха взети десетки решения в изпълнение на План- програмата за 2008-2009 г., приета на предходното Общо събрание от 15. 03. 2008 г.

Единственото неизпълнено мероприятие е пропуснатата възможност за участие в 45-ия конгрес на Международната асоциация на подводничарите, проведена в гр. Гдиня, Полша, през 2008 година, по причина закъснение със сроковете за регистрация на участниците, по вина на УС. Явно, липсата на опит и финансови средства си казаха думата тогава.

Оперативно бяха вземани решения за провеждане на допълнителни мероприятия, които са в правомощията на УС и не противоречат на Устава. По този въпрос ще се произнесе и Контролният съвет, разбира се, но ние имаме основание да доложим, че изпълняваме плана си почти на 100 процента! 

Имаме сериозни ядове със събирането на членския внос, изключително по вина на самите членове. Лесно е да критикуваш, но дейността ни е невъзможна без финансово осигуряване. Не бива да търсим оправдания от рода на ..”забравих”, защото, като е за софричка не забравяме, нали?

 

5. Работа по културно-историческото наследство и опазване на традициите на подводното плаване.

Тук, дейността ни, за съжаление, най-неефективна. Не че не се прави нищо-напротив, работим, но поединично, и на моменти. Например, секретарят на Съюза- Павел Димитров вече е събрал няколко десетки тома книги за бъдещата ни библиотека, полека се трупа и снимков архив за музея, но „една птичка пролет не прави”! Необходимо е всеки от нас да се поразрови в собствените си, прашасали в мазето, или на тавана стари албуми, да извади по-интересни снимки, да напише на гърба им кои са действащите в тях лица, и да ги донесе в офиса. Това се отнася и за ордени и медали, кортици и други атрибути, които, повярвайте ми нашето компютъризирано поколение няма да съхрани! Мястото на такива експонати, най-сигурното им място е в музеите! И в библиотеките!

УС призовава всички свои членове да участват активно в тези процеси по съхраняване на паметта и традициите!

 

И като е опит за анализ, нека потърсим причините за допусканите слабости. Основна причина, според мнението на УС си остава недостатъчната активност както на колективните органи за управление на Съюза, така и на редовите членове.

Малко е това, което УС прави за популяризиране на дейността ни. Инициативи като тази за оказване на подкрепа на осъдения граничар са инцидентни. Не преследваме агресивно целите си. Не документираме исканията си към институциите, в смисъл не ги подплатяваме с документи. Не е достатъчно да поискаме средства за благородна кауза- необходимо е да кореспондираме писмено с адресатите. Та нали и най-благородния спонсор, трябва да „оправдае” разхода си във фирмата, дори и да е собственик!

Редовите членове считат, че единственото им задължение е да платят членския си внос. Че дори и това не правят! Уточнявам, става въпрос за не малка част от нас. Заедно с това искам да кажа, че има хора, които са си най-редовни платци, за да не обидя някого незаслужено.

А колкото до това, какво трябва да правим за подобряване на работата, с две думи ще кажа - нека експериментираме.

Ако всеки от нас до осемнадесети август доведе и направи членове на нашия Съюз по пет човека, и всички си платят членския внос, нашият брой ще нарасне до хиляда човека, а приходите само от членски внос- до двадесет хиляди лева!

Ако всеки от нас донесе по една стара снимка от времето на службата си на подводниците, и по една книга за бъдещата библиотека, нашите библиотека и галерия вече няма да са бъдеще, а реалност! Да не говорим, че болшинството от членовете ни не са представили свои снимки и кратки биографични данни за включването им в сайта!

Ако реагираме на всяка несправедливост, с каквито е пълен телевизионния ефир всеки ден, след една година всички институции ще знаят за нас, и ще се съобразяват с нашите искания, а много хора ще ни търсят за помощ!

И ще постигнем най-важното- никой няма да казва: „ Е, направили си подводничарите един съюз, хапват, пийват, празнуват си празниците...”, което ще рече- съществуват за самите себе си!

Една гражданска организация трябва да влияе на обществения живот, да има позиция не само по тясно професионални проблеми. Тогава я уважават - и държава, и обикновения човек. Така мисля аз. В хода на дискусията може да бъда оборен. Ще  приема, ако е добре аргументирано, всяко друго мнение!

 

6. Насоки за работа през отчетната 2009-2010 година.

 

6.1. В организационната дейност

- да се активизира работата на УС и всички членове на СПРБ за увеличаване на членската маса на Съюза, редовното събиране на членския внос, създаване на секции в други градове и райони на страната с цел популяризиране на целите и идеите ни, и в крайна сметка, издигане на влиянието на Съюза в обществото;

- да се възобнови инициативата за придобиване на помещение за Клуб на СПРБ, във връзка с промените в Устава, които , надяваме се ще приемем, и най-важната от които е пререгистрацията „ в обществена полза”.

- УС на СПРБ да активизира всички дейности, касаещи развитието на Съюза, и приноса му в изграждане на модерно гражданско общество в България.

6.2. Всоциалната област

- да се установи постоянен контакт с народни представители от града, региона и други, и съвместно с Общинския съвет на СОСРЗ да започне работа по изготвяне на проект за учредяване на  Конфедерация на воинството от запаса и резерва;

           - да се планират и проведат срещи с районните кметове и кметовете на общини в региона за генериране на инициативи по подобряване на социално-битовата среда за живот на гражданите;

           - да се организира съюзен патронаж за подпомагане на изпаднали в беда и тежко социално положение ветерани от войните, военноинвалиди и наши членове на преклонна възраст;

           - да се подпомагат семействата на починали и трагично загинали действащи, и преминали в запаса и резерва военнослужащи и служители на МВР;

           - да се започне активна работа в училищата за засилване на патриотичното възпитание на подрастващите, борба с употребата на наркотични и упойващи вещества, и прояви на агресия.

           6.3. В дейността по културно-историческото наследство

           - да започне издаване на периодичен печатен орган на Съюза, в който да намерят място публикации от официални мероприятия, спомени на наши членове, публикации от сайта ни, и медийния сайт „Водна зона”;

           - да продължи събирането на материали за Съюзната тематична библиотека, аудио- и видеотека; да се каталогизират и инвентаризират дарените книги и електронни носители; да се осигури режим и свободен достъп на всеки, който желае да ги ползва;

           - да се търси и подготви помещение за музейната сбирка на Съюза; да се подредят предметите и снимковия материал в удобен вид, за провеждане на сказки, презентации и беседи за възрастни и деца- наши гости;

           - да се издаде юбилейна брошура по случай 55-ата годишнина от възстановяването на подводното плаване в България- празник на дивизиона за подводни операции;

           - да се установят перманентни контакти с максимален брой медии, освен тези с които традиционно контактуваме- радио Варна, радио „Браво” и вестниците- „Народно дело”, „Черно море”, „Морски свят” и „Българска армия”;

           - да се публикува материал в медиите, в рубрика „Фалеристика”, обясняващ символиката на нашия официален знак, с което той ще придобие колекционерска стойност.

           Уважаеми гости, дами и господа,

           В съответствие с теорията за сложните системи, всяка от тях, за да се развива, и въобще за да съществува, трябва да отговаря по сложност на заобикалящата я среда. В противен случай тя е обречена. За да живее нашият Съюз, той трябва да се развива, да реагира адекватно на случващото се у нас. Тогава той ще живее и ще има смисъл. За това обаче не стигат усилията на един, двама, десет радетели. Като ви благодаря за вниманието, още веднаж апелирам към всички вас- бъдете активни, инициативни, генерирайте идеи, споделяйте информация, плащайте си членския внос, търсете спомоществуватели контактувайте с офиса! Така ще ни има, и с нас ще се съобразяват всички!

           Да живее България!                                                                 

 

 

 

начало · устав · новини · карта на сайта · контакти