Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

Относно значението на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за подготовката на морски кадри
Публикувана на: 10:18, ПЕТЪК 1 АВГУСТ 2008 | Принтирай
 
ВИЖДАНЕ

на Управителния съвет на Съюза на подводничарите
в Република България относно значението на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” като висше учебно заведение
за подготовка на морски кадри

Съюзът на подводничарите в Република България (СПРБ) е доброволна неполитическа и самоуправляваща се организация на физически лица , служили на подводниците или радетели на подводното дело в България.

Основната част от членовете на СПРБ са офицери - випускници на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”.

Изхождайки от опита на повече от 50-годишното използване на подводниците в Република България, УС на СПРБ счита, че една от главните предпоставки за дългогодишното и безаварийно използване на подводниците във ВМС се основава върху сериозната теоретична и практическа подготовка на офицерските кадри, подготвяни от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”.

На българските подводници са служили офицери от специалностите “Корабоводене” , " Корабни машини и механизми” и „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи”, които са се доказвали в ежедневната и бойната служба на подводниците като висококвалифицирани кадри, а заедно с това са участвали ежегодно в различни международни учения и мероприятия, както в рамките на бившия Варшавски договор, така и днес в състава на силите на НАТО.

Следва да се отбележат някои изключително важни достойнства и качества, които се възпитават във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, осигурявайки по този начин изпълнението на дейности с висока сложност, трудност и отговорност, които не биха могли да бъдат възпитавани в други български висши учебни заведения:

  • Високата теоретичната изграденост на випускниците, която им позволява да вземат адекватни решения във всякакви условия на обстановката;
  • Сериозната практическа подготовка за справяне с трудностите на подводната служба при овладяването и грамотното използване на сложната подводна техника в условия, коренно отличаващи се по своята трудност и опасност от условията на труд в повечето граждански и военни професии;
  • Лидерската подготовка, морално-волевите и психологически качества на випускниците на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, които се изграждат по време на обучението и учебната им практика, създават условия за изграждане под тяхно ръководство на сплотени и дисциплинирани воински колективи, способни да изпълняват всякакви по сложност и отговорност задачи;

- Специалната морска и физическата подготовка на випускниците на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” създава високо подготвени кадри за действие в специфичните морски условия, както под водата, така и при реализацията им в морския граждански бизнес. Данните от ДА „Морска администрация” Варна и Бургас показват, че стотици приключили военната си служба подводничари се реализират успешно на български и чуждестранни кораби, при това самият факт, че лицето е служило на българска подводница е една от най-сериозните и стабилни атестации за неговите качества и възможности за агентиращите ги фирми. Десетки капитани далечно плаване и главни механици на кораби, както и други офицерски и изпълнителски длъжности, се изпълняват на български и чужди кораби от подводничари, които са випускници или пък са били възпитани от випускници на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.

УС на СПРБ счита, че държавата трябва да прояви най-висока степен на разбиране за значението на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, както по подготовката на военни, така и по отношение на подготовката на граждански кадри в училището и да направи пълна преценка на ползите, които се получават от държавата във вид на валутни и други постъпления от випускниците на училището и други, немаловажни по своята същност и значение съображения. Всякакви съображения и опити за закриването на това учебно заведения с вековна традиция и световна известност биха били против националните интереси на страната.

Нещо повече, ние считаме, че държавата, в лицето на Министерствата на транспорта, на образованието, на отбраната и на финансите, трябва да излъчат експертна група, която да се запознае с всички особености на морското образование, с ползите за държавата и начините за тяхното рязко увеличаване, както и с проблемите, които съпътстват много страни от дейността на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” за издигане на нивото на морското ни образование до най-високите и конкурентни световни изисквания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СПРБ

ОР КАПИТАН 1 РАНГ ____(п)__ СТАНКО СТАНКОВ

 17.07.2008 г.
гр. Варна

начало · устав · новини · карта на сайта · контакти