Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

ДОКЛАД до Министъра на Народната отбрана
Автор: | Прегледана: 4734 | Публикувана на: 16:57, ЧЕТВЪРТЪК 2 ЮЛИ 2009 | Създай отметка   Домашна страниза
 
Некласифицирано
Секретно
Ekз.№ 2


ДОКЛАД
до Министъра   на Народната  отбрана
армейски генерал ДОБРИ ДЖУР0В
от Командуващия на Военноморския флот адмирал ЯНАКИЕВ

ОТНОСНО: Състоянието на 8 одпл

ДРУГАРЮ МИНИСТЪР,

В изпълнение на Вашата резолюция на докладната записка на Заместник Министъра на Народната отбрана адмирал ДОБРЕВ за резултатите от извършената   частична проверка   на 8 одпл от Комисията на  МНО,   ДОКЛАДВАМ:
Констатациите и  изводите, отразени в докладната записка  са правилни.
След частичната проверка от Комисията на МНО по отделно разработен  план се  работи за   отстраняване на слабостите и недостатъците.
От проверката, която направих на 20 този месец, всички недостатъци, за които е изтекъл срока, са отстранени. Остава да се отстраняват слабостите   с по-продължителен срок.
C моя заповед е назначена комисия под председателството на Заместник Командуващия на ВМФ за оказване непосредствена помощ и контрол на Командването и щаба на 8 одпл.
Ежедневно  сутрин и  вечер Командирът на дивизиона ми докладва за състоянието на дивизиона и хода на изпълнението на задачите.
Всяка  събота  Командирът на дивизиона ми прави подробен устен доклад в щаба на  ВМФ  или на място за  изпълнението на задачите  през изминалата  седмица и планирането на задачите за следващата седмица.
В резултат на   мерките, които  взехме, дивизионът, макар и  със забавени темпове, се стабилизира, успешно  отработва  и сдава задачите си  и осигурява  бойната подготовка на противолодъчните кораби и вертолети.
Състоянието на дивизиона към 20.4.1983 г. е следното:
Пл "С-92"     е отработила  и сдала курсовите си задачи №l,2,3 с оценка "ДОБЪР", Всички 7 торпедни стрелби са проведени успешно,като са изстреляни 10 торпеда. В периода на отработванетo на задачите подводната лодка е  провела 68 дни   на море, като е проплавала 649 часа над вода и 447 часа под вода и съответно 3962 мили над вода и 1394  мили под вода. Подводната лодка е подготвена за изпълнение на всички свойствени и  задачи.
Пл "С-93"  е новополучена подводна  лодка, приета на 25 януари тази година. Независимо, че загуби 22 дни за   ремонт и докуване, подводната лодка след нейното приемане и  окончателното и  въвеждане в строя до 20.4.1983 г.   отработи и сдаде успешно курсовите си задачи № 1 и 2 с оценка "ДОБЪР". Сега отработва курсова задача № 3 със срок до 27.5.1983 г.  Проведе 4 торпедни стрелби с  изстрелването на ь торпеда. За   този период подводната лодка е провела 25 дни на море, като е проплавала 242 часа над вода и 221 часа   под вода и съответно 1397 мили над вода  и 663 мили под вода. Същата уверено отработва задачите над и под вода и е готова при  осигуряване от Командира (Началника   на щаба) на дивизиона да води самостоятелни бойни действия и осигурява противолодьчната ескадрила.
Пл   "С-91"   е в среден ремонт до 30.6.1963 г. Ремонтът се провежда съгласно графика, качествено и при добра  организация, След  ремонта подводната лодка в срок от 40 календарни дни ще отработи и сдаде в пълен обем курсова задача № 1 и за 15 календар-ни дни ще отработи в море елементи  от курсова задача № 2, което ще осигури прехода и до гр.Севастопол за провеждане на  дълбоководни  изпитания. След завръщането  от дълбоководните изпитания без прекъсване на учебния процес ще продължи да отработва и ще сдаде задачи № 2 и 3 с цел към края на  м. януари 1984 г. да бъде обявена  в първа линия.
Пл "С-94"   ще бъде получена  в края на 1985 г. До тогава  ще се разработи щат и ще се подготви екипаж за подводната лодка и необходимите битови условия за  личния състав.
При това състояние на  дивизиона, до пристигането на четвъртата подводна лодка, ще се  поддържат в строя и в готовност не no-малко от две подводни  лодки, а третата ще бъде в ремонт.
По окомплектуването и подготовката на командния състав на дивизиона:
Командирът и началникът на щаба на дивизиона са с много добра подготовка.
Командирите на   подводни  лодки са подготвени както следва:
- Командирът на пл "С-91"   капитан 3 ранг ЙОРДАНОВ има много добра подготовка. Завършил е академия. Има 5 години стаж на длъжността. Допуснат е  до  правоуправление на подводната  лодка;
- Командирът на пл "С-92"  капитан лейтенант Петров има добра подготовка. Завършил е академия. Има 3 години стаж на длъжността. Допуснат е до правоуправление на подводната лодка;
- Командирьт на пл "С-93" кзпитан-лейтенант ДИМЧЕВ е първа година на заеманата длъжност. Завършил е академия. До 27.5.1983 г. ще положи изпит  за правоуправление на подводната лодка.
Старши помощник командирите на подводните лодки са допуснати до изпълнение на своите задължения на заеманата длъжност. Двама от тях (старши  лейтенант МАТЕЕВ и старши лейтенант СТАНКОВ) до 15.8.1983 г. ще положат изпит за допуск до правоуправление на подводна лодка, а двама от помощник-командирите - изпит за управление и извеждане на подводната лодка  до районите за очакване. Освен това в отдел "Бойна подготовка" на щаба на ВМФ служи капитан лейтенант ATAНACOB. който се  завърна от академия миналата година. Той е  бивш старши помощник командир и  се готви  за полагане на изпит за допуск до правоуправление на подводна  лодка.
През 1984 г. ще се завърне от академия капитан лейтенант КОСТАДИНОВ, който има допуск до правоуправление на подводна лодка.
При това състояние на подготовката и перспективите  на командните кадри, като се вземе под внимание, че четвъртата подводна лодка ще бъде  получена  в края на 1985 г., ВМФ е в състояние да  ocигури подготвени командири и старши помощник-командири на всички  подводни  лодки с допуск до  самостоятелно управление на подводна лодка.
Сега вниманието на Командуването на дивизиона и на коман­дирите на подводни лодки е насочено към подготовката на командирите на бойни части, голяма  част от които са с малък стаж и нямат необходимите  практически навици  за управление на подчинения им личен състав и бойните части.
По изпращането на офицери от дивизиона да се учат в академия   и курсове.
Командуването на ВМФ, съгласувано с началника на управление "Кадри" при МНО, счита, че   е необходимо съгласно утвърдените изисквания от Вас, да се  изпращат офицери от дивизиона, както в академия, така и на курсове.
За тази година, съгласно Вашата заповед, без да се изменя системата, а за следващите години ще Ви представим обоснован доклад за  no-целесъобразна система за  подбор и изпращане  на офицери от ВМФ във военноморската академия  в СССР.
Трябва  да се има предвид, че в 8 одпл отиват да служат първенците и отличниците от ВНВМУ "Н.Й.Вапцаров". Освен това, службата на подводните лодки е най-тежка, поради което съгласно законите в НРБ прослуженото време на тях се счита 1 за 2 години.
Трудността на подводната служба, станалите произшествия и повишеният контрол и взискание към командния състав на дивизиона доведе до известно подтискане на самочувствието на  офицерския състав, дори до  желание в много офицери  и старшини за напускане на дивизиона. Считам, че лишаването им от възможност да бъдат изпращани на обучение във  военноморската академия ще  усложни още повече обстановката в дивизиона.
ДРУГАРЮ МИНИСТЪР, Ще поставя и два въпроса, които често  са ми били  поставяни при срещи с офицерския състав от дивизиона. ( Текстът прекъсва, тъй като не е преснет лист № 6 от доклада)

ДРУГАРЮ МИНИСТЬР,
В 8 одпл има още много слабости и недостатъци, но дивизионът  постепенно набира инерция и се стабилизира. При непосредствената помощ на Управлението на ВМФ и под моя непосредствен контрол, с решаването на поставените от мен проблеми по моралното и материално стимулиране на командния състав, дивизионът ще се превърне в надеждна  ударна сила на ВМФ и ще за стане в челото на поделенията   от ВМФ в социалистическото съревнование и поддържането на висока и постоянна бойна готовност.


КОМАНДВАЩ ВОЕННОМОРСКИ ФЛОТ
АДМИРАЛ                  (ЯНАКИЕВ)
21 април 1983 г.


№ 01208/21.4.1983 г.
Отпечатано  в 2 екз.
ММ

<< Назад

Остави коментар

Име
Е - поща
Уеб сайт
Оставащи символи: 255
начало · устав · новини · карта на сайта · контакти