Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

Протокол № 2 от извънредно заседание на Военния съвет на ВМФ
Автор: | Прегледана: 5537 | Публикувана на: 13:08, ВТОРНИК 7 ЮЛИ 2009 | Създай отметка   Домашна страниза
 
none                                                             Некласифицирано
ДВИА                                                  Строго секретно!
Ф 1027                                                     Екз. № 2
Оп. 35
ае 41

СОФИЯ - МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА
КАБИНЕТАНA МИНИСТЪРА

П Р О Т О К О Л  № 2
на заседание на Военния съвет на ВМФ
На 22.2.1986 година се състоя извънредно заседание на Военния съвет на което присъствуваха :
Председателят на ОС - адмирал Янакиев
Членовете на ВС       - контрадмирал Дамянов
                         - контрадмирал Желев
             - контрадмирал Николов
                    Представителят на Главнокомандуващия ОВС към ВМФ вицеадмирал Савелев.
                    Зам.началникът на щаба на  ВМФ  кап.1 ранг Нейчев.
Зам.началникът на ПО-ВМФ капитан 1 ранг Младенов.
Началникът на ОК ВМФ кап. 1 ранг Бояджиев

ДНЕВЕН РЕД  :
Разглеждане поведението на Началникът на щаба на 8 одпл кап.2 ранг Николай Василев Йорданов.
Разглеждане състоянието на уставния ред и дисциплината във 25 св.полк.
При обсъждане на т. 1 бяха извикани да присъствуват на заседанието командирът на 8 одпл кап.1 ранг Янкулов и началникът на щаба па 8 одпл кап. 2 ранг Йорданов.
Изложение за някои прояви и изказвания на кап. 2 ранг Йорданов направи Началникът на П0-ВМФ контрадмирал Желев, Той изтъкна, че при обсъждане на съображенията на др. Т. Живков по някои негативни явления в живота на обществото в нашата страна в щабната партийна организация на дивизиона кап. 2 ранг Йорданов   е изказал становище по следните въпроси :
Предложил е да не се обсъждат негативните явления в дивизиона, а други, които касаят цялата страна.
Изказал е становище, че излизането на Съображенията па др. Т.Живков са възстановили доверието на народа в Партията, което в някои отношения е било загубено.
Предложил е да се премахнат народните пенсии и на ръководни постове да не се държат хора повече от 5-10 години.
По време на събранието 3-4 пъти е вземал думата, за да
подкани комунистите да вземат такова решение.    
При провеждането на референдума за самооблагане, 8 одпл е единственото поделение във ВМФ, където болшинството са гласували против самооблагането. Кап. 2 ранг Йорданов се явил да гласува след  като бюлетините били преброени, настоял е да гласува и е гласувал против.
На проведеното общо партийно събрание по повод референдума той не е осъзнал своята грешка.
Бившият ЗКПЧ на дивизиона кап. 1 ранг Несторов е споделил с контрадмирал Желев, че при събирането на средства за паметника на Бузлуджа, Йорданов се е изказал против, като е заявил "кой глупак го е измислил".
Кап. 2 ранг Йорданов е водил спор с офицера от военното контраразузнаване кап.  лейт. Македонски пред когото е изразил становище, че не е необходим класов подбор на курсантите за ВНВМУ, да не се ползуват привилегии и др.
При снемането на генерал Косев от длъжност е заявил, че в МНО има много такива генерали.
Изложените и други постъпки и изказвания показват, че кап. 2 ранг Йорданов е политически нестабилен. Често прибързано взема нездрави становища по различни събития и мероприятия на Партията. Податлив е и често изразява критично отношение към действията на по-висшите инстанции. Считам, че неговите действия като отговорен командир определено допринасят за недобрата обстановка в дивизиона. Лошото е, че той не осъзнава тези свои слабости, счита, че го преследват за критика, че командира на дивизиона го злепоставя пред командуването на флота. Това негово отношение към критиката не дава гаранция, че той ще коригира своето поведение. Високата му професионална подготовка, старанието в службата, отличният успех в училището и академията всичко това ни е добре известно, но то не е достатъчно за един офицер-комунист. Основното при нас е офицера да бъде безпределно предан на Партията, а дава пример и като политически деец. Йорданов трябва сериозно да помисли за своето поведение. Той може да счита, че е прав, но това са нездрави прояви.
Изказаха се :
адмирал Янакиев - задава въпрос - Как Вие Йорданов оценяте своите  прояви и къде са корените на всичко това ?
Кап. 2 ранг Йорданов - За мене е обидно, че става нужда Военния съвет да се занимава с тези въпроси. Никой не говори с мен, а направо се докладва. Допусна се да се разпространяват слухове за мене, че съм искал да се смени Генералния секретар на БКП, че съм ексцентричен, нестабилен. Разбира се аз не съм без грешен. Корените - това е моето честно принципно отношение към явленията, като комунист. Грешката ми е, че съм бил откровен. Изопачават ми се мислите и думите. Приписват ми се думи, че е изгубено доверието на народа в Партията. Аз казах, че въпроса е поставен за разглеждане от др.Живков, защото има негативни явления и по някои въпроси е необходимо да се укрепи, да се възвърне доверието в Партията.    
По въпроса за кадрите, казал съм не трябва да се задържат повече от 5-10 години и особено безперспективните ръководители да се махат.
За отмяна на народните пенсии - това е моето виждане. Може да е грешно. Щом е грешно, оттеглям си предложението.
Говори се, че съм повлиял на колектива, защо др.Янкулов, който се изказа не им повлия обратно. В партийния устав е записано, че комунистите са длъжни да обсъждат партийната политика и практика. Говори се за революционно мислене, за нестандартно мислене, а едва ли не ми се казва да се извиня на партийната организация за изказването ми на събранието.
За референдума - да аз гласувах против. Тук се каза - демонстративно. Това не е така, гласувах против, тъй като не вярвам в правилното разходване на тези средства. Как се благоустроява града съм свидетел. Квартал "Петлешев" си остава в кал. По-рано ни казваха средства има, няма работна ръка. Сега обратното, няма средства. Освен това под възванието не беше подписан ОК на БКП.
За Адмирал Янакиев - Не ми стана ясно това което изложи Началникът на ПО приемате ли го или го отхвърляте ?
4. Кап. 2 ранг Йорданов - С много неща съм съгласен, но не напълно. По някои въпроси имам свои виждания и считам, че съм прав. Какво да правя - слабости в характера, остър камък съм. Неудобен съм.
5. Контрадмирал Дамянов - Как мислите тези Ваши действия отразяват ли се на работата в дивизиона?
6.    Кап. 2 ранг Йорданов   - Тези въпроси се отразяват, но в смисъл, че за хората е трудно да се ориентират в товар което се говори и което се върши. Често в щабната партийна организация оставаме в тупик по тези въпроси. За съжаление много фактори влияят. Лично моите разбирания и несъвпадения с официални постановки дават отражение.
7.    Контрадмирал Николов - Какви са взаимоотношенията Ви с командира на дивизиона ?
Кап. 2 ранг Йорданов - Чисто служебни
Контрадмирал Николов - Защо не и другарски ?
10.    Кап. 2 ранг Йорданов - Няма възможност
Адмирал Янакиев - За недобрите взаимоотношения Вие имате ли вина ? Вие знаете, че за да има успехи в едно поделение, трябва да има единство в командуването,
Кап. 2ранг Йорданов - Естествено, че вина има и в мен. Такъв човек съм аз.
Кап. 1 ранг Янкулов - Искам да доложа пред Военния съвет че кап. 2 ранг Йорданов като специалист е добър. Допусканите грешки в неговата работа аз съм ги възприемал нормално и не съм Ви доклад вал за тях.
Съгласен съм c Началника на ПО ВМФ, че той не възприема критика. Има свое лично мнение по някои въпроси, поради което изпадаме в противоречие. Това се отразява лошо в  дивизиона. Хората не знаят кого да слушат.
Получава се така, че ние не се занимаваме с негативните явления при нас в дивизиона, а с тези извън него.
За нашите взаимоотношения - до събранието на партийната организация - нормални. След референдума - невъзможни. Той е недоволен, че доложих на командуването на флота за неговите изказвания.
Кап. 1 ранг Бояджиев - Аз водих разговор с кап. 2 ранг Йорданов. Тогава той изрази почти същите мисли. Мислех, че ме е разбрал, но сега съм разочарован.
Кан. 1 ранг Младенов - Считам че грешката му е в това въпроси от национален мащаб е поставил на обсъждане в партийната организация, които има начин как да се поставят за решаване. Това е дало лошо отражение върху политико-моралното състояние на личния състав в дивизиона.
Кап. 1 ранг Нейчев - Нe трябва от Устава на Партията да ползуваме само това, което ни е изгодно, ние имаме и много задължения. Едно от тях е да се борим за единството на партията.
Контрадмирал Николов  - Кап. 2 ранг Йорданов не е разбрал много неща. Не че с него не е говорено. Когато е влизал в партията, той е приел устава и програмата на партията. Учуден съм5 че се счита непогрешим. Тона му пред Военния съвет е обвинителен. Следва да се спазват правилата на поведение и военната етика.Такова незачитане на чуждото мнение го проявява и по служебна линия. Често прави необосновани доклади до командуването. Навремето прояви непочтеност към о.з. кап. 1 ранг Гуцанов, а сега и към Янкулов.
18.    Контрадмирал Желев - С кап. 2 ранг Йорданов много трудно се води разговор. Преди дивизиоиното събрание го извиках и му казах сериозно да помисли и си направи самокритика. Той взе отрицателна позиция като каза, че няма да се изкаже. На събранието се изказа по същия начин както тук.
След събранието проведохме разговор по неговия стил на работа, тогава мълча. С него разговор не може да се води по слабостите му. Своето аз е издигнал над всичко.
19.    Контрадмирал Дамянов - Съгласен съм с казаното от контрадмирал Желев. Янкулов е имал принципно отношение към Йорданов. Не е имало опит за злепоставяне.
На всички проверки на дивизиона от личния състав има масови оплаквания главно по тежестите на службата. На това влияе и неговото отношение. Това положение е нетърпимо. Или трябва да се оправи или ще се правят изводи за по-нататъшната служба.
Вицеадмирал Савелев - Пред Военния съвет кап. 2 ранг Йорданов прояви своята незрелост и като комунист и като командир и чисто човешка. Неговото отношение към хората говори за неразбиране на своето положение, неумение да оцени реално своите постъпки. Възниква въпроса, целесъобразно ли е да изпълнява по нататък своите служебни задължения? Мислех, че той ще анализира и оцени своето място и роля в дивизиона.
Адмирал Янакиев - Още веднъж се убеждавам, че ние правилно решихме да обсъдим този въпрос във Военния съвет.
Не може да не ни безпокои въпроса има ли единство в командуването на дивизиона, което е важно условие за поддържане на бойната готовност на подводните лодки.
Сега ние знаем, че там няма единство. На др. Янкулов ние няма да му простим за това, че не е намерил верния път за решава нето на проблемите. Най-голямата му грешка е, че ни убеждаваше да назначим Йорданов за началник щаб, след като го е познавал.
Тревожи ме това, че ние гледахме на Йорданов, като на бъдещ командир на дивизиона. Нека Йорданов се постави на моето място, как ще реагира ако има такьв офицер с политическа нестабилност. Вие спорите безпринципно по много въпроси. Пречат ви актив ните борци, народните пенсии и други. Изказвате мнение да се допускат синовете на бивши полицаи във военните училища. Вие милеете за тях, а не за синовете на активните борци, които даваха живота си за народната власт. Говорите за доверието на народа в партията. Аз съм народен представител и се срещам с народа повече от Вас и съм убеден, че той вярва в партията и я подкрепя. Самият факт, че др. Живков поставя въпроса за борбата с негативните явления говори за творческо мислене и действие.
Нe е ли срамно, в дивизиона получавате най~много пари, а на референдума за самооблагането гласувахте най-нисък процент за изграждането па нашия град. Вьзванието не било подписано от ОК на БКП. Нима не Ви е ясно, че нито едно значимо мероприятие в нашата страна не става без знанието и по решение на партията. Всичко това потвърждава, че кап.2 ранг Йорданов е излязъл от устава на партията и не спазва партийните норми. Вместо да си видите своите слабости в дивизиона Вие решихте да оправяте България, да решавате кадровите въпроси на страната.
За нестандартното мислене партията винаги е подкрепяла творческото мислене, но ако това мислене е насочено против устоите и принципите на партията, тя никому не прощава. Щом общественото мнение е против Вас следва да потърсите грешките у себе си, а не в обществото, искам да Ви кажа, че ако не си избиете от главата всички тези бръмбари, нито ще бъдете член на тази партия, която не я признавате, нито ще бъдете офицер.
Командира на 8 одпл - Вие непрекъснато ще ме информирате за работата в дивизиона и за дейността на Йорданов. Ако не тръгне по пътя, който му посочихме, ще вземем други мерки.
Въпрос към кап. 2 ранг Йорданов - Имате ли нещо да кажете ?
22.  Кап. 2 ранг Йорданов  - Казаха се много истини, но между тях се прокараха и други неща. Трябва да помисля. Сега не мога да кажа.
Адмирал Янакиев - Вие помислете и на 26 т.м. елате при мен да говорим и да ми кажете какво сте намислили. Сега можете да си отидете. (Кап. 2 ранг Йорданов напусна заседанието).
Кап. 1 ранг Янкулов - Обстановката в дивизиона е сложна. В момента нямам ЗКПЧ и няма с кого да се съветвам. Считам, че Йорданов няма да възприеме това, което му бе казано. Моля от ПО-ВМФ да ми изпратят офицер за оказване на помощ.
Адмирал Янакиев - От Вас искаме дивизиона да надживее тази обстановка. Ще се върнем към старото положение - дивизиона да се ръководи от щаба на ВМФ. Самостоятелността, която имахте, малко ще отнемем. Щабът на флота да засили помощта в изпълнение на моята заповед.
Кап. 1 ранг Янкулов бе освободен от заседанието.
Председателят даде думата за предложения.
26. Контрадмирал Желев - Ако имаме подходящ човек за да го заменим най-правилно е да се освободи от заеманата длъжност. Той е кариерист, поставил си е задача непременно да стане командир на дивизиона и адмирал. Нe вярвам, че ще се оправи.
Контрадмирал Николов - Предлагам в момента да не го извеждаме, защото ще се отрази още по лошо на дивизиона.
Контрадмирал Дамянов - Налице е дълбоко осъзнато антипартийно отношение, което дава резонанс сред личния състав. Да бъде отстранен сега или есента.
29.    Кап. 1 ранг Бояджиев - Предлагам изпитателен срок до есента.
30.    Кап. 1 ранг Младенов - Предлагам да се реши след Вашия
разговор с него и след частичната проверка.
31. Кап. 1 ранг Нейчев - Нужно е политотдела на флота да окаже помощ на дивизиона.
32. Адмирал Янакиев - Окончателно решение ще взема след разговора на 26 т.м. Временно той може да се свие в черупката си, но после пак да избие. Целият дивизион го знае, че стои на антипартийни позиции. Той непрекъснато спори с офицерите по партийните мероприятия.
При есенната разстановка той няма да остане в дивизиона, а може и повече.
Да се извика пред партийната комисия. Ако не се оправи и се наложи да го снемем незабавно, на неговото място ще изпратим кап. З ранг Петров.
При обсъждане на т. 2 бяха извикани да присъствуват началникът на СО щаб ВМФ кап. 1 ранг Момчев, командирът на 25 св.полк кап. 1 ранг Васил Ефтимов Мочков, началникът на щаба на 25 св.полк подполковник Димо Илиев Димов, секретаря на партийния комитет на 25 св. полк кап. З ранг Станимир Ангелов Стоименов и ст.пом.началника на СО щаб ВМФ кап. 2 ранг Груд Георгиев Георгиев.
Началникът на щаба на ВМФ контрадмирал Николов направи анализ па състоянието на дисциплината и уставния ред в 25 св. полк.
В анализа бе изложено, че 25 св. полк е едно от водещите поделения във ВМФ с традиции в подготовката и дисциплината. Успешно .......................
 (Край на преснемането на протокола)
<< Назад

Остави коментар

Име
Е - поща
Уеб сайт
Оставащи символи: 255
начало · устав · новини · карта на сайта · контакти