Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

Ръководство
Принтирай
 

Управителен съвет на Съюза на подводничарите в Република България

 

Име, презиме, фамилия

1

Станко Атанасов Станков
председател на УС на СПРБ

2

Ганчо Атанасов Райков
заместник-председател по международното сътрудничество, той и връзки с обществеността

3

Тодор  Йорданов  Димитров
заместник-председател по административната дейност, имущество и финанси

4

Павел Тодоров Димитров
секретар-координатор на УС

5

Красимир Илийчев Кръстев
говорител на Съюза

6

Камен Борисов Кукуров
организатор на връзките с членовете и координатор на УС по подпомагане на членовете на СПРБ и техните семейства

7

Димитър Радев Върбанов
организатор на историческата памет, той и пресаташе

8

Йордан Асенов Стойчев
организатор на чествания на бележити дати и годишнини

9

Цветко Спасов Цветков
касиер

Контролен съвет на Съюза на подводничарите в Република България

Име, презиме, фамилия

1

Владимир Стефанов Владов- председател

2

Николай Василев Николов

3

Иван Димитров Иванов

начало · устав · новини · карта на сайта · контакти