Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

Oбщо събрание на СПРБ
Публикувана на: 11:20, ВТОРНИК 19 АПРИЛ 2016 | Принтирай
 
  На 15.04.2016 г. в салона на ВМК се състоя Деветото отчетно събрание на Съюза на подводничарите в Република България. На събранието бяха приети отчетите на Управителния и контролния съвет. От състава на Управителния съвет беше освободен Миролюб Шалев по негово желание, а на негово място беше избран кап. 1 ранг Камен Кукуров. На 16.04.2016 г. беше проведена изложба базар на морски сувенири и предмети на изкуството.

   

РЕЗОЛЮЦИЯ

на  Деветото редовно Общо събрание на Съюза на подводничарите в Република България

 

        Днес, 15 април 2016 година, от трибуната на своя върховен колективен орган на управление, ние – членовете на Съюза на подводничарите в Република България (СПРБ),  се обръщаме  на първо място към сродните нам неправителствени организации, а така също и към представителите на законодателната, съдебната и изпълнителна власти в България, за да декларираме нашата позиция по проблемите на гражданското ни общество.

Анализът на  обществено – икономическото състояние ни показва,че през всичките вече близо двадесет и седем години на „преход” държавата ни упорито не използва в пълна степен възможностите си да застави институциите да работят и в полза на гражданите.

В резултат държавата губи най-важното, необходимо й  за излизане от тази перманентна криза – губи доверието на своите граждани.

Събитията в Украйна,войната в Сирия , бежанската криза и последвалите неефективни действия на държавното управление са най-яркият индикатор за противопоставяне на част от институциите на гражданското общество . След като България е направила своя избор, всички решения и намерения на парламента и правителството би следвало да бъдат широко аргументирани и споделяни открито с обществото.

В така сложилата се обстановка у нас, ние – българските подводничари декларираме, че през съюзната 2016-2017 година основните усилия на Съюза ще бъдат насочени към изпълнението на следните задачи:

1. Ще продължим да защитаваме държавността и националната ни сигурност, както и социалните придобивки на ветераните от Министерството на отбраната, Българската армия, Войските на министерството на транспорта, Строителни войски и МВР, рискували живота и здравето си в името на Родината.

2.  Съюзът, като член на Обществения съвет по въпросите на отбраната (ОСВО) и Българската военноморска конфедерация (БВМК) ще работи активно за промени в българското законодателство,  които ще регламентират правата ни, взаимоотношенията с властите, включването на наши експерти в решаване на въпросите на националната сигурност, развитието на Въоръжените ни сили, както и възпитанието на подрастващото поколение.

3. Ще настояваме и за равноправно отношение на структурите на Министерството на отбраната към всички военно-патриотични организации,

като същевременно ще активизираме взаимодействието си с Командването на ВМС,с общинската организация на СОСЗР/чрез клуб „Подводничар”/и с другите сродни съюзи и клубове в гр.Варна.

4. Съюзът, като член на Българската военноморска конфедерация ще продължи да работи за разширяване и умножаване на международните ни връзки, за реализиране на мероприятията на  Международната морска конфедерация, провеждани в Европа,  в частност – международният младежки лагер . 

5. Ще организираме и проведем комплекс от мероприятия за достойно

посрещане на 100 год. на подводното плаване в България,като същевременно продължим работата по проекта за превръщането на ПЛ”Слава” в музей и по съхраняване на историческото наследство на нацията и ВМС.

Главна задача на нашият Съюз, записана в неговия Устав, е да работи за изграждане на модерно гражданско общество у нас.

 На тази основа, от тази трибуна ние заявяваме най-отговорно, че ще използваме всички позволени от закона средства за засилване влиянието на неправителствените организации в страната и тяхното обединяване в името на основната ни цел – да бъдем коректив на законодателната, съдебната и изпълнителната власти, по отношение на техни действия, ако те са в разрез с интересите на държавата и нейните граждани!

Днес и от тази трибуна ние отново призоваваме българските политици да се обърнат с лице към своите избиратели.

Пак от тази трибуна ние призоваваме всички неправителствени организации със сходни задачи да ни подкрепят!

 

За да бъде България!


начало · устав · новини · карта на сайта · контакти