Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

СПИСЪК НА ДАРИТЕЛИТЕ
Публикувана на: 08:45, ЧЕТВЪРТЪК 5 МАЙ 2016 | Принтирай
 
На призива за дарителство за честването на 100 години от началото на българското подводно плаване, което ще се проведе на 25 май 2016 г. и понататък по отделен план се отзоваха членове и съмишленици на подводното плаване у нас. 

    Управителния съвет на Съюза на подводничарите в Република България взе решение за обявяване на имената на личностите и фирмите-дарители, което ще се допълва тук според постъпването на финансови средства.

Дарени средства за честването:

Министерство на отбраната - 10 000 лв;

Цветко Цветков - 100 лв;

Павел Димитров - 100 лв;

Тодор Димитров - 50 лв;

Николай Йорданов - 100 лв;

Ганчо Райков - 100 лв;

Васил Божков - 20 лв;

Радостин Янков - 50 лв

Стоян Недялков (Юнгата) от Бургас - 100 лв;

Георги Миндев от Сливен - 20 лв;

Ясен Сергеев - 200 лв;

Недялко Недялков - 50 лв;

Йордан Йоргакиев - 50 лв;

Краснодар Костадинов - 100 лв;

Проф д.м.н. Христо Бозов - 50 лв;

Ангел Ангелов - 20 лв;

Д-р Красимир Христов - 60 лв;

Драгомир Янев - 20 лв;

К.Адм. Костадин Русков - 100 лв;

Димитър Върбанов - 100 лв;

Димитър Ангелов от Банкя - 100 лв;

Красимир Кръстев от София - 70 лв;

ККЗ "ДЕЛФИН" АД - 5000 лв;

Клуб "Подводничар" към СОСЗР-Варна - 100 лв;

Чавдар Орманов - 100 лв;

Севдалин Даскалов - 50 лв;

Емил Големанов - 50 лв;

Aсен Дачев - 100 лв.

Основни мероприятия във връзка с честването са: поставяне на възпоменателна плоча на пирса в Евксиноград, където на 25 май 1916 г. е вдигнат военноморския флаг с участието на княз Борис  и откриване на мемориален паметник на подводничарите на 18 август 2016 г. (Деня на подводничаря) в Пункта за базиране на подводниците в гр. Варна. Останалите дейности са публикувани на сайта в План-програма от 21.01.2016 г.

    Ръководството на Съюза  ПРИЗОВАВА членовете на  Съюза да се включат с не по-малко от 20 лв, а всички желаещи да помогнат могат да направят превод по сметката на Съюза в РАЙФАЙЗЕНБАНК по сметка № BG08RZBB91551062848716, като в графата основание на вносната бележка да се отбележи: за паметник на подводничаря или да внесат сумите в брой в касата на Съюза чрез членовете на ръководството: Цветко Цветков - тел. 0888828007; Николай Йорданов -тел. 0889011915: Ганчо Райков - тел. 0885460743; Асен Дачев - тел. 0878644789; Павел Димитров -тел. 0882360232 и Димитър Върбанов - тел. 0876103752.

  Предварително благодарим на всички за съдействието на тази благородна и благодарна кауза!

 

4 май 2016 г.                                       Управителен съвет на СПРБ

начало · устав · новини · карта на сайта · контакти