Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

Редовно отчетно-изборно събрание на СПРБ на 7.04.2017 г.
Публикувана на: 10:51, ПЕТЪК 24 ФЕВРУАРИ 2017 | Принтирай
 

Управителния съвет на Съюза на подводничарите в Република България

на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква  редовно общо отчетно-изборно събрание на Сдружението на 7.04.2017г. /петък/ в 17 00 часа в гр. Варна, бул.”Вл.Варненчик” 2 в концертна зала на ВМК /ДНФ/ при следния дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността на сдружението през 2016 г.; проект за решение - ОС приема годишния отчет за дейността на Сдружението през 2016 г. и освобождава УС от отговорност за взетите решения съгласно Устава през отчетния период;

 2. Отчет на КС за 2016 г.; проект за решение - ОС приема годишния отчет на КС за 2016 г. и освобождава КС от отговорност за взетите решения съгласно Устава през отчетния период;

 3. Приемане на план-програма за дейността на сдружението през 2017 г.; проект за решение - ОС приема план-програмата  за дейността на сдружението през 2017 г.;

 4. Избор на нов УС на СПРБ ; проект за решение - ОС избира нов УС на Съюза;

 5. Избор на Председател на УС на СПРБ; проект за решение - ОС избира  Председател  на УС на СПРБ;

 6. Избор на нов КС на СПРБ; проект за решение - ОС избира  нов КС на Съюза;

 7. Избор на Председател на КС на СПРБ; проект за решение-ОС избира Председател на КС на СПРБ;

 8. Разни.

 При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

 24.02.2017 г.                               ПРЕДСЕДАТЕЛ   НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ   НА СПРБ

гр. Варна                                    ОР КАПИТАН 1 РАНГ ___________ СТАНКО СТАНКОВ
начало · устав · новини · карта на сайта · контакти