Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

ДЕСЕТО РЕДОВНО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СПРБ
Публикувана на: 16:10, ПОНЕДЕЛНИК 10 АПРИЛ 2017 | Принтирай
 

СЪЮЗЪТ НА ПОДВОДНИЧАРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (СПРБ) ПРОВЕДЕ ДЕСЕТОТО СИ РЕДОВНО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

В юбилейната, десета година от създаването си, при много добра организация, СПРБ проведе Общото си отюетно-изборно събрание, по традиция в  Концертната зала на ВМК (ДНФ) Варна. Присъстваха петдесет и четири членове на Съюза с право на глас. Събитието уважиха и следните гости:

- г-н Тодор Йотов – областен управител на област с административен център Варна;

- капитан първи ранг Георги Пенев – началник на Щаба на ВМС на Република България;

- г-н Димитър Стоянов – собственик на „МТГ Делфин” и един от най-верните поддръжници и спонсори на Съюза;

- о.р. капитан първи ранг Константин Попов – заместник председател и секретар на Областната организация на СОСЗР – Варна;

- о.р. полковник Захари Захариев – секретар на Общинската организация на СОСЗР – Варна;

- г-н Максим Страхилов – генерален секретар на Асоциацията на българите по света;

- г-жа Зорка Георгиева – секретар на Асоциацията на българите по света;

- о.р. капитан първи ранг Васил Кръстев – председател на Сдружение „Клуб миноносец „Дръзки”;

- г-н Иван Матеев – секретар на клуба на Съюза на възпитаниците на военните на Н.В. училища, ШЗО и РВГ – Варна;

 - представители на родолюбиви организации и др.

          На събранието присъстваха и почетни членове на Съюза, сред които адмирал Христо Контров, контраадмирал Костадин Русков и контраадмирал Румен Попов. 

Преди началото на събранието, участниците бяха поздравени с три знакови морски песни, изпълнени от вокална група „Корали“.

Връчени бяха поздравителни адреси от Командира на ВМС контраадмирал Митко Петев и Областния управител на Варна  Тодор Йотов.

         В отчетния доклад за работата на Управителния съвет на Съюза неговият председател капитан първи ранг /р/ Станко Станков направи кратък преглед  на цялостната дейност през десетте години от създаването на организацията, в който основен акцент представляваха мероприятията по опазване на традициите и културното наследство на флота, както и международните контакти. Последва подробен отчет на дейността на СПРБ през 2016 година, в три основни направления – 100 години подводно плаване, превръщане на пл „Слава”, бордови номер „С-84”, в музей и изграждане на Паметник на подводничарите. Посочени бяха някои слабости в дейността на Съвета – организационни и свързани с работата по музея.

В доклада на УС бе изказана благодарност към Министерството на отбраната, Командването на ВМС, Областна администрация Варна и сродните НПО, за оказаната помощ и подкрепа на инициативите на Съюза. Поставени бяха и задачите за 2017 година.

Докладът на Контролния съвет, изнесен от неговия председател, капитан първи ранг /р/ Николай Йорданов оцени работата на УС като добра и предложи освобождаване на Съвета от финансова отговорност за 2016 година.

Председателят на УС връчи грамоти на изявени членове на Съюза – контраадмирал Румен Попов (и във връзка с неговата 85 годишнина), Николай Йорданов, Тихомир Димитров и Асен Дачев.

Събранието прие амбициозна програма за работата на СПРБ през 2017 година. Участниците бяха поздравени от трибуната от Областния управител г-н Йотов и г-н Максим Страхилов, които оцениха по достойнство работата на подводното братство и отправиха пожелания и покани за участие в техни мероприятия.

            Избрани бяха нов управителен и контролен съвети. В новия УС влизат: Ганчо Райков, Димитър Върбанов, Йордан Стойчев, Камен Кукуров, Красимир Кръстев, Павел Димитров, Станко Станков – Председател на УС, Тодор Йорданов Димитров и Цветко Цветков.

В КС  бяха избрани: Владимир Владов – Председател на КС, Иван Д. Иванов и д-р Николай В. Николов.

След края на събранието подводничарите „закриха горния рубочен люк” на тържествена вечеря в Гарнизонния стол - Варна.

От УС на СПРБ

начало · устав · новини · карта на сайта · контакти