Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

11-ТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА ПОДВОДНИЧАРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Публикувана на: 15:24, ПОНЕДЕЛНИК 19 ФЕВРУАРИ 2018 | Принтирай
 

11-ТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА
                 ПОДВОДНИЧАРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


           Управителния съвет на Съюза на подводничарите в Република България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно събрание на Сдружението на 20.04.2018 г. (петък) в 16.00 часа в гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик” 2, в концертната зала на ВМК (ДНФ), при следния дневен ред:

   1. Отчет на УС за дейността през 2017 г.; проект за решение - ОС приема годишния отчет за дейността на Сдружението през 2017 г. и освобождава УС от отговорност за взетите решения съгласно Устава през отчетния период;

   2. Отчет на КС за 2017 г.; проект за решение - ОС приема годишния отчет на КС за 2017 г. и освобождава КС от отговорност за взетите решения съгласно Устава през отчетния период;

   3. Приемане план-програма за дейността на Сдружението през 2018 г.; проект за решение - ОС приема план-програмата за дейността на сдружението през 2018 г.;

   4. Разни.

   При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 17.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

   След края на събранието се организира другарска среща от 1830 до 2200 часа в Гарнизонния стол на бул. „Сливница“ 59. Моля потвърдете присъствието си на телефони: 0882360232 (П. Димитров.), 0878644789 (Ас. Дачев), 0889918862 (Т.Димитров)

начало · устав · новини · карта на сайта · контакти