Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

Промени в устава на СПРБ
Публикувана на: 13:28, ВТОРНИК 3 МАЙ 2022 | Принтирай
 

Попр.1: В  раздел         I .Наименование и седалище     Чл.2.(2)На английски език наименованието на Съюза се изписва по следния начин- Bulgarian Submariners (Allianse)  се заменя с    Union съкратено  ( BSA)   се заменя с  BSU

Попр.2:В Чл. 3.Седалище на Съюза : 9002,гр.Варна,ул.“Селиолу“14 Б,ет.1,ап.2.

Да се промени в  :

Чл.3. Седалище на Съюза : 9000,гр. Варна,бул.“Владислав Варненчик“2, ВМК,офис 46

б) В раздел         II. Цели

Попр.3 : В Чл.4. (2)( Други цели на Съюза ) се заличава и се въвежда Чл.5.Задачи на Съюза

Попр.4  В раздел             IV .Членство

Чл.8. Членството в Съюза е свободно и открито.

(12)Член на Съюза се изключва с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет ,взето с мнозинство 2/3 от присъствуващите;

1.При нарушаване разпоредбите на Устава (и неплащане на членски внос в продължение на две последователни години.) се заличава

Да се промени в :

Чл.8. Членството в Съюза е свободно и открито.

(12)Член на Съюза се изключва с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет ,взето с мнозинство 2/3 от присъстващите;

1.При нарушаване разпоредбите на Устава.

Попр.5 В  раздел           Х . Други разпоредби

Чл. 33. Измененията в Устава са приети с решения на Общото събрания на Съюза ,проведени на 27 февруари 2009 г.,26 март 2010 се допълва с: и 29 април 2022г..

 Да се промени в :Чл. 33. Измененията в Устава са приети с решения на Общото събрания на Съюза ,проведени на 27 февруари 2009 г.,26 март 2010 г. и 29 април 2022 г..

начало · устав · новини · карта на сайта · контакти