Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

Отчетно събрание на Съюза за 2022-2023 г.
Публикувана на: 11:36, ЧЕТВЪРТЪК 13 АПРИЛ 2023 | Принтирай
 

С решение на управителния съвет на „Съюза на подводничарите в Република България“,

16-тото общо отчетно събрание на съюза ще се проведе на 20 април 2023 г. (четвъртък) ще се проведе в Гарнизонния стол – Варна – бул. Сливница 59, при следния дневен ред:

1.      Отчет на УС за дейността на сдружението през 2022 г. ; проект за решение на ОС, приемане на годишния отчет за дейността на Сдружението през 2022г. и освобождава УС от отговорност за взетите решения, съгласно Устава през отчетния период.

2.      Отчет на КС за 2022 г. ; проект за решение на ОС, приемане на годишния отчет на КС за 2022 г., освобождава КС от отговорност за взетите решения, съгласно Устава през отчетния период.

3.      Приемане план-програма за дейността на сдружението пред 2023-2024 година ; проект за решение на ОС приема план-програма за дейността на сдружението през 2023-2024 г.

4.      Разни.

 

При липса на кворум на основание чл. 27. ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17.00 часа на същото място при същия дневен ред.

начало · устав · новини · карта на сайта · контакти