Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

Галерия на създателите и лидерите на подводното плаване в България
Публикувана на: 12:35, СРЯДА 24 СЕПТЕМВРИ 2008 | Принтирай
 

 

Статут

за удостояване с включване в галерията на създателите и лидерите

на подводното плаване в Република България

 

Чл . 1. Настоящият статут има за цел да регламентира реда за удостояване с включване в галерията на създателите и лидерите на подводното плаване в Република България.

Чл . 2. Удостояването с включване в галерията може да се извърши само, ако удостоеният е служил на подводниците на България със значим принос за развитието на подводното плаване на страната.

Чл . 3. Удостояването може да стане само посмъртно с решение на Общото събрание на Съюза на подводничарите на Република България.

Чл . 4. Галерията на създателите и лидерите на подводното плаване в Република България се изгражда в електронния сайт на Съюза и в помещенията за музей на подводното плаване на Република България.

Чл . 5. Удостоените се представят в Галерията със снимка (серия от снимки) и кратко описания на жизнения път и приноса за развитието на подводното дело.

Чл. 6. Статутът може да бъде изменян с решение на Общото събрание по предложение на:

·         Управителния съвет на СПРБ;

·         Не по-малко от 20 члена на СПРБ.

Статутът е приет с решение на Общото събрание протокол №    /   .2009 г.

 

ГАЛЕРИЯ

 

на създателите и лидерите на подводното плаване

в Република България

 

1.      Рашко Русев Серафимов

2.      Никола Тодоров

3.      Георги Славянов

4.      Иван Вариклечков

5.      Никола Трифонов Милушев

6.      Матей Иванов Матев

7.      Петър Иванов Петров

8.      Иван Димов Фиданчев

9.      Гуцан Стойков Гуцанов

10.  Константин Евстатиев Площаков

11.  Любомир Йорданов Сапунджиев

12.  Димитър Антонов Иванов

13.  Иван Георгиев Кунин

начало · устав · новини · карта на сайта · контакти