Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

Общо събрание на СПРБ
Публикувана на: 13:53, СРЯДА 30 ЮЛИ 2008 | Принтирай
 

Управителният съвет на СПРБ обявява, че общото събрание на Съюза ще се проведе около 15 март 2008 г. Точната дата, мястото и часът на провеждане ще се обявят допълнително. Дневният ред ще включва Отчет на Управителния съвет за проведената дейност и състоянието на Съюза и Отчет на Контролния съвет за правилното функциониране на Съюза, неговия Управителен съвет и управлението на финансовите и материални средства, както и други въпроси в съответствие с Устава на Съюза.

Молим всеки да носи 1 снимка с кратко описание на службата си за поместване на официалния сайт на СПРБ в Интернет. Снимките може да се сканират и заедно с описанието да се изпращат по Интернет на e - mail : kokojordan @ abv . bg

начало · устав · новини · карта на сайта · контакти